Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Home
Home
Wie en Waarom
Nieuw op de site
Contact
Uw mening over de site
Links
Wegwijs op de site
Zoekpagina
Verantwoordelijkheid
 
 
 
 
 
Welkom!

lees ook onze nieuws pagina, dan weet u meteen wat er nieuw is op de site

 

 

 

op 14 maart 2005 werden we site van de week van Pienternet

 

Vallende Bomen

Als een boom omvalt in een bos, en er is niemand om het te horen, maakt hij dan wel een geluid?

Dezelfde vraag kunnen we stellen met betrekking tot de opvang van (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Als onze scholen nauwelijks opvang voorzien voor begaafde kinderen (of de bestaande opvang terugschroeven), betekent dat dan dat er geen begaafde kinderen zijn in onze scholen? Als men op een school zonder screening van kinderen op hun begaafdheid denkt geen enkel hoogbegaafd kind te hebben, is dat dan ook zo?

Of is er gewoon niemand die kijkt?

Deze website wil een positieve bijdrage leveren tot het bekomen van een betere opvang van kinderen, waarvan velen nog steeds (onterecht) veronderstellen dat ze 'er wel vanzelf komen'.

En we hebben goede hoop, want we zien de laatste jaren steeds meer initiatieven op scholen die rekening houden met de eigenheid van hoogbegaafde kinderen. Steeds meer ouders beginnen zich bewust te worden dat zij zelf een grote rol te spelen hebben wat betreft het bepleiten van een correcte aanpak voor hun kind. Steeds meer mensen uit het onderwijs, vaak mensen die hoogbegaafden in hun eigen omgeving kennen, nemen initiatieven die hoogbegaafde kinderen een betere tijd op school bezorgen. En steeds meer volwassenen zijn zich er van bewust dat ouders van hoogbegaafde kinderen niet de pushers zijn waarvoor ze vaak versleten werden, maar gewoon mensen die een oplossing zoeken voor hun kind, zoals elke ouder het zou doen.

Wij willen met deze website een bescheiden poging ondernemen om ouders, scholen en leerkrachten en al wie verder professioneel of privé in contact komt met hoogbegaafde kinderen te helpen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de jeugd en het onderwijs te geven waar ze recht op hebben.
Wij bepleiten voor onze kinderen dat hen de kans wordt gegeven elke dag iets nieuws te leren, ook op school.

Wij vragen dat men zich bij het gedrag en de prestaties van onze kinderen, ook al zij niet aan de stereotype beeld voldoen van de hoogpresterende hoogbegaafde die vanzelf door het leven raast, de vraag stelt naar het waarom. Wij vragen dat onze kinderen zich "gezien en aanvaard" eerder dan "onzichtbaar" of "lastig" kunnen voelen op school.

Kernwoorden voor ons zijn hierbij: Begrip, respect en een eigen aanpak, aangepast aan de geheel eigen manier van zijn van hoogbegaafde kinderen en jongeren. En dat liefst op een voor de mensen uit het onderwijs haalbare manier.

We hopen van u een reactie te krijgen!

Kijk alvast naar deze 10 mythes rond hoogbegaafdheid...


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be