Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Home
Home
Wie en Waarom
Nieuw op de site
Contact
Uw mening over de site
Links
Wegwijs op de site
Zoekpagina
Verantwoordelijkheid
 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid

De inhoud van de website hoogbegaafdvlaanderen.be is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan gebeuren dat de informatie op een website verouderd is of onjuistheden bevat.

Wij hopen dat u desgevallend zulke zaken meldt.

De makers van deze website en eigenaars van het webadres zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Aan alle ouders, leerkrachten, andere professionals en toevallige bezoekers van de site: Deze website is samengesteld door ouders van hoogbegaafde kinderen, die ook alleen maar op hun manier informatie en ervaringen weergeven die ze zelf verzameld hebben. Wij vinden zelf zorgvuldigheid en grondigheid in het begeleiden van onze kinderen erg belangrijk. Het is vanuit deze bekommernis dat we deze website bouwen.

Het is aan de bezoeker van de site om ZELF te beoordelen in hoeverre de verzamelde informatie van nut is voor de eigen situatie.

Vindt u een fout of onnauwkeurigheid? Laat het ons dan weten, wij zetten de vergissing zo snel mogelijk recht.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be