Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Leerstijlen
Algemeen Introductie
Soorten leerstijlen
Beelddenkers
Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden
Brief van een moeder
En thuis?
Silverman VSL
...
Links
Beelddenken: brief van een moeder

Een briefje uit de praktijk.

Dit schreef een moeder van enkele beelddenkers, die zich goed terug kon vinden in de teksten van Silverman over "Visual Spatial Learners":

Sinds enige tijd ben ik in correspondentie met iemand in Amerika, die nogal bezig is met gifted VSL kinderen. Hoogbegaafde beelddenkers dus.
Wij weten dat onze kinderen hb zijn, maar ook dat de meesten eigenlijk niet zo goed functioneren zoals je zou denken. Ik heb de indruk dat in Belgie nog niet zoveel aandacht aan de reden waarom geschonken wordt en ook aan de speciale leerstijlen van deze kinderen. Alhoewel, misschien is het tij aan het keren, de laatste keer dat ik Tessa Kieboom gezien heb (op school), begon ze toch ook over de speciale persoonlijkheidskenmerken van hb's.

Mijn jongens zijn waarschijnlijk beelddenkers. Bij A. is het niet zo duidelijk omdat hij nooit problemen met lezen en spelling gehad heeft. P. had wat meer last met leren lezen en kon helemaal niet spellen. Er kwam dan einde derde leerjaar een diagnose van dysorthografie. Na 6 maanden logopedie is zijn 18 maanden achterstand bijna volledig weg. Wat heeft die logopediste dan zo geweldig gedaan ? Ze heeft hem eigenlijk alleen de regels van de spelling bijgebracht. Hij had er blijkbaar behoefte aan van al die verschillende spellingwoorden te catalogeren en het gepaste woord uit het juiste schuifje te halen. Omdat hij een overzicht nodig heeft.

A. had vorig trimester wat problemen met meetkunde. Hij kon de eigenschappen van de verschillende vierhoeken moeilijk onder de knie krijgen. Ik heb dan met hem een schema gemaakt waar al de eigenschappen en formules van al de vierhoeken tov elkaar stonden. Dat was al wat hij nodig had : een overzicht van de leerstof. In ongeveer 5 minuten kende hij alles.

Op school worden echter teveel stukjes en beetjes aangeboden. Sommige kinderen, vooral VSL hb's hebben behoefte aan een overzicht vooraleer ze de onderdelen kunnen begrijpen. Op school gaan ze meestal omgekeerd te werk. Volgens mij is dat een belangrijke bron van frustratie, vooral bij de perfectionistische kinderen die er niet tegen kunnen iets niet te begrijpen.

Dan traagheid. Nog zoiets. Waarom zijn ze traag ?
A. gaat naar Anne Hermans (psychologe). hij moest een lijstje invullen met de aanvulling op dingen als :
ik hou van...
ik zou graag willen weten of...
ik heb niet graag....
Hij kwam hiermee nergens. Hij moest enorm lang denken over de antwoorden die hij zou geven. Als hij al iets schreef, werden bepaalde woorden weer uitgekrabt en vervangen door een ander, beter woord. Op een hele sessie had hij maar een kwart van de vragen kunnen beantwoorden.

Mijn Amerikaanse correpondent vindt dit volledig normaal gedrag voor hoogbegaafde VSL kinderen. Zij zien gewoon teveel mogelijkheden en hebben ook moeite om hun gedachten te verwoorden op een manier die hen voldoet. Haar zoon heeft de antwoorden op dergelijke open vragen zelfs gememoriseerd zodat hij het antwoord maar op te schrijven heeft want als hij begint te denken komt hij nergens.
Dus de traagheid is normaal voor kinderen die niet tevreden zijn met een onvolledig antwoord. Ze moeten elke vraag en elk probleem langs alle kanten bekijken en wikken en wegen. Op school gaat het redelijk als de vraagstelling heel duidelijk is en weinig tot de verbeelding spreekt. Maar eens er meerdere keuzes en mogelijkheden zijn loopt het fout.

Op school wordt deze traagheid dikwijls gezien als een teken dat ze eigenlijk toch niet zo slim zijn. De vlugge werkers worden als de slimmeriken van de klas beschouwd. Maar eigenlijk moet je de traagheid dikwijls zien als een teken van grotere intelligentie, van complexiteit van gedachten.

Ik heb ook nog een aantal tips gekregen die deze kinderen kunnen helpen als ze een gedicht of een opstel moeten schrijven. Als ze daar moeilijkheden mee hebben, kunnen ze beginnen met in een hoek van een blad een vijfhoek te tekenen. Op elke hoek zetten ze dan een W en in het midden een H. De W's staan voor wie, wat, waar, waarom en wanneer, de H voor hoe. Daarmee kunnen ze beginnen.
Om aan een gedicht te beginnen is het soms gemakkelijker om een gestructureerd gedicht te maken, bv. een elfje (eerste regel 1 woord, tweede 2, derde 3, vierde 4, vijfde terug 1)  of een haiku (eerste regel 5 lettergrepen, tweede 7, derde terug  5) met ergens een hint van het seizoen als je het echt op zijn Japans wilt doen. Door dergelijke structuur aan te brengen worden de mogelijkheden beperkter en daarmee zou het vlotter moeten gaan.

terug naar de algemene pagina over beelddenken


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be