Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Versnellen
Inleiding tot versnellen
Concept
Anderen zeggen...
Een jaar versnellen
Courante vragen
Vervroegd naar de lagere school
Versneld...En nu?
Hulpmiddelen bij de beslissing tot versnellen
Intussen in het parlement
Tweemaal versneld
...
Links
Versneld! En nu?

De vergadering is achter de rug, het hoge woord is er uit: N. gaat volgend jaar naar het derde leerjaar, hij slaat het tweede leerjaar over. Hij is er helemaal klaar voor na een jaar flink wat uitbreiding te hebben gekregen in het eerste leerjaar, daar is iedereen het over eens.

Op de vraag van de ouders om eens samen met de leerkracht van het derde leerjaar te overleggen wat voor N. volgend jaar aan aanpassingen zal voorzien worden, zegt de leerkracht "Hij wordt versneld, dan moeten we toch niets speciaals meer voor hem doen?"

Omwille van deze misvatting en andere stadsverhalen, hebben we deze "en nu" pagina gemaakt. Aanvullingen zijn zeker welkom, treffende verhalen ook, tips, reacties: gooi ze maar in onze brievenbus!

We geven alvast een voorzet:

Een versneld kind heeft nog steeds nood aan begeleiding

 • In het begin van de versnelling kan het zijn dat het kind nood heeft aan een stuk sociale begeleiding want hij/zij laat misschien vrienden achter en heeft mogelijk wat hulp nodig bij het aanvaard worden in de nieuwe groep.
 • Alertheid blijft geboden voor zaken waarbij de fysiek van een kind belangrijk is, bijvoorbeeld tijdens de lessen turnen en zwemmen, of tijdens een schooluitstap per fiets. Een kind wordt immers versneld met als criterium de verstandelijke voorsprong. Triviale dingen waar een volwassene niet direct aan denkt, kunnen voor het versnelde kind problematisch zijn, zoals bijvoorbeeld ook een te zware boekentas, onaangepast meubilair,....
 • Rekening houden met het hogere tempo in de klas kan soms nodig zijn. Misschien ligt het denktempo van zo een kind wel hoog, maar dat hoeft niet te betekenen dat het even snel kan schrijven als de kinderen uit de nieuwe klas bijvoorbeeld.
 • Een kind dat versneld wordt, krijgt soms plots te maken met faalangst, bijvoorbeeld omdat het denkt direct te "moeten" presteren. Alert zijn voor de symptomen is dus de boodschap. Een goed idee is wellicht dat het kind wel degelijk wordt gevraagd inspanningen te doen, maar dat de verwachtingen wat betreft het eindresultaat toch een tijdje bescheiden blijven. Niet het resultaat, maar de inspanning evalueren lijkt wel een goed idee.
 • Het is niet omdat een kind versneld is, dat het nu plots les krijgt op zijn/haar niveau. Een kind kan bijvoorbeeld een taalvoorsprong hebben van 2 jaar en een rekenvoorsprong van 1 jaar. In dat geval is een versnelling van 1 jaar een oplossing voor rekenen, maar zal het kind nog altijd uitbreiding voor taal nodig hebben.
 • Een versneld kind heeft het recht om bij het begin van een versnelling een achterstand te hebben. Indien je met versnellen wacht tot het kind al van in het begin van de versnelling opnieuw de primus van de klas zal zijn, verliest versnellen een stuk van zijn nut. Uiteraard, indien de achterstand té groot is, is uitbreiding nog te verkiezen boven een versnelling, maar het is belangrijk dat een zekere achterstand getolereerd wordt en dat het kind er niet op aangesproken of aangekeken wordt.
  Een zorgcoördinator die we contacteerden hierover zei:
  "Ik hanteer steeds de regel dat een kind dat versneld wordt in september, dat tegen de kerstvakantie normaal meekan met de klas en tegen het einde van het schooljaar weer bij de top zit (zonder daarvoor noodzakelijk de primus te zijn), een kind is dat een succesvol versnellingsjaar heeft doorlopen. Indien aan die voorwaarden niet is voldaan, is het mogelijk dat er iets aan de hand is dat best verder wordt onderzocht, bijvoorbeeld dat de versnelling niet terecht was, of dat de school/leerkrachten in kwestie slecht hebben ingespeeld op de versnelling"

Versnellen én verbreden én verdiepen...
Het blijft niet bij één tovermiddel dat het "probleem" van die snelle leerling oplost!

 • Versnellen op zich is geen oplossing, het haalt slechts de druk tijdelijk van de ketel.
 • Als je een kind hebt dat snel leert, zal het niet in een tragere versnelling schakelen door de overzetting naar een hoger leerjaar of het mogen werken aan moeilijkere dingen dan klasgenootjes.
 • Als je dus een serie van opeenvolgende versnellingen zou willen vermijden, zoek je best meteen naar verbreding en verdieping van het aanbod.
 • Waarmee we natuurlijk niet willen zeggen dat meerdere versnellingen zomaar a priori af te wijzen zijn: Bij sommige kinderen is het leertempo gewoon zo hoog dat ze het niet laten bij één sprong vooruit.

deze tekst wordt nog aangevuld... ook met uw bijdrage?

JD en MO


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be