Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Versnellen
Inleiding tot versnellen
Concept
Anderen zeggen...
Een jaar versnellen
Courante vragen
Vervroegd naar de lagere school
Versneld...En nu?
Hulpmiddelen bij de beslissing tot versnellen
Intussen in het parlement
Tweemaal versneld
...
Links
Versnellen: inleiding

Wanneer men over 'versnellen' spreekt dan bedoelt men in onze contreien meestal 'het overslaan van een volledig jaar'.

Dit gebeurt dan meestal in de kleuterschool of de lagere school. Slechts uiterst zelden wordt een jaar overgeslagen in het secundair (dat is trouwens administratief ingewikkelder).

Deze vorm van versnellen is blijkbaar zowat de enige mogelijke ingreep als een kind een reusachtige voorsprong ontwikkeld heeft op een zeer breed vlak. Bij sommige jonge hoogbegaafde kinderen is hier nagenoeg niet aan te ontkomen.

Algemener betekent versnellen echter ook: het aanbieden van leerstof die gewoonlijk pas later in het curriculum behandeld wordt. Op deze pagina's over versnellen trachten we een kort overzicht te geven van de verschillende versnellingsvarianten.

Eerst geven we wat theoretische achtergrond, dan bekijken we de alternatieven en tenslotte trachten we een paar richtlijnen te geven die wat steun bieden bij de (aartsmoeilijke) beslissing tot versnelling.

Aan de versnelling in de zin van "een jaar overslaan", of versneld naar een volgend leerjaar gaan, wijden we een afzonderlijk artikel.

Hopelijk helpen onze teksten u een goede beslissing te nemen!

Verder lezen op het web: versnellen link pagina

Opgelet voor de versnelling! Draag geschikte kledij!
Niet zo: maar zo:

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be