Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Schoolvoorbeelden
Modellen van
HB beleid op school
Differentiatie
Kangoeroeklas
Leefklassen
Thuisonderwijs
Samenwerking
Sudbury, een optie?
'Kofschip Edegem
VBS Wakkerzeel
SBS Prins Boudewijn Wilrijk
De Kleine Prins Menen
GBS Eindhout
Octopus
Sint-Katelijne-Waver
Pulhof Antwerpen
Sint-Michielsschool Brecht
KDC Denderleeuw
freinetschool De Vlieger Gent
Sint Katarina
Sint-Katelijne-Waver
Secundair: Instituut Sint-Vincentius a Paulo Gijsegem
Sint-Barbaracollege Gent
...
 
GBS Octopus Sint-Katelijne-Waver

Tekst door YW, ouder van hb kinderen op deze school, januari 2006

Je kan de HB werking van de Octopus school niet los zien van de filosofie en het pedagogisch plan van de school. Hierin zijn elementen opgenomen van Jenaplan en Freinet (bv leeftijdsgemengde kleutergroepen, sterk klasdoorbrekend werken, ervaringsgericht werken, projecten die over heel de school, per klas of per groep uitgewerkt worden) , en men volgt er verder de mooie ideeën over werken met groepen van Ruth Kohn.

De werking naar hoogbegaafden toe past in het werken rond zorg, en haakt heel natuurlijk in op de werking in de hele school. Deze werking staat niet los van de klaswerking, integendeel: er wordt frequent teruggekoppeld naar de klas, zodat alles soepel en natuurlijk verloopt. De klasleerkracht kent de hb werking, taken en aandachtspunten errond komen gewoon in de agenda... net zoals er voor elk kind "zorg" is (en de school heeft wel een heel gamma aan zorgkinderen), wordt dit ook voorzien voor de hoogbegaafden, allemaal heel natuurlijk en zonder veel tralala.

Het zorgteam vergadert elke week, hoogbegaafden komen zeer regelmatig aan bod. Doortesten, overleg met CLB, differentiatie binnen de klas (in kleuter én lagere school): het verloopt heel vlot in samenspraak met CLB en ouders. Versneld wordt er als het nodig is, de school signaleert zelf aan de ouders indien er vermoedens zijn van hb en gaat in op vermoedens van de ouders, en eventuele maatregelen worden besproken met ouders op een heel open en respectvolle manier.

Binnen de klas wordt er gedifferentieerd met de methodes én binnen het contractwerk. Sterke leerlingen en "octoplussers" (de hb's) krijgen een eigen aanbod van taken binnen het contract.

De octoplusklassen bieden hoogbegaafden tweemaal per week een moment om samen te komen en te werken rond projecten of meer uitdagend materiaal. De octoplussers (hb leerlingen) engageren zich om zowel voor hun projecten in de octoplusklas als voor het inhalen van gemiste lessen een extra inspanning te doen. Hierover sluiten zij een contract af met de begeleiding van de octoplusklas.

Er wordt gewerkt met twee groepen: de eerste drie jaren van de lagere school en de jaren 4-5-6. Ze hebben elk een eigen begeleider, medewerkers van de school zelf.

Elke groep heeft twee uren octoplusklas: één uur project, één uur "werkmoment".

De projecten worden door de leerlingen zelf gekozen, gepland en uitgewerkt, onder begeleiding. Na het afwerken van het project wordt een resultaat voorgebracht voor de drie klassen waaruit de leerlingen komen, of voor de school (de school heeft een maandelijks schoolmoment waarin dit ook kan voorzien worden).

Het tweede uur is voorzien als werkmoment. De leerlingen krijgen dan drie uitdagende opdrachten, meestal ééntje rond taal, ééntje rond wiskunde en één denkspel/denkoefening.

De leerlingen krijgen bij elk rapport ook een uitgebreide bespreking mee van hun werk in de octoplusklas.

Verder voorziet de school ook schaken (voor alle leerlingen die dit wensen, begeleid door een vrijwilliger-ouder) en worden er school- en klasprojecten uitgewerkt waar hoogbegaafden zeker ook aan hun trekken kunnen komen.

Ik ervaar deze school als zeer open voor overleg, met een sterk team dat een goede samenhang, en een gezonde dosis zelfrelativering vertoont. Er wordt zeer respectvol met leerlingen en ouders omgegaan. Dit geeft de school een geheel eigen positieve sfeer.

Klik hier voor de website van de school.

Met dit adres bereikt u de directrie van de school via mail.

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be