Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Links-Overzicht
Algemeen links
Amerikaanse sites
Asynchrone ontwikkeling
Australische sites
Belgische sites
Canada
CBO
Dabrowski
Definitie HB
Doorkliksites
Duitstalig
Europees
Franstalige sites
Filosoferen met kinderen
Groepen en fora over HB
Groot Brittanië
Hendrickx methode
Hypergevoeligheid
Kinderpagina's
Jongeren
Leerproblemen
Leren Leren
Lijsten kenmerken HB
Literatuur
Mindmappen
Nederland
Neuronauten
Onderpresteren
Onderwijs
Opvoeding en begeleiding
Ouders
Pers
Pesten
Politiek
School-visies
School-materialen
School-nascholing
School-Vlaamse voorbeelden
School-voorbeelden uit het buitenland
Scholen "met" HB
Sites kids HB
Sociaal-Emotioneel
Talent
Testen
Thuisonderwijs
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Verenigingen
Versnellen
V-P kloven
VSL en beelddenken
Waarheen vandaag?
Winkelen
...
...
Links
Hendrickx methode - voluit: Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx (KOH)

Deze pagina hoort eigenlijk op termijn thuis in een onderdeel "wat deden wij allemaal als ondersteuning voor ons kind". Vermits dit onderdeel nog niet werd aangemaakt, staat de informatie die we nu al konden groeperen voorlopig hier.

Wordt aangevuld... ook met uw ervaringen!

 

Website Hendrickx zelf: www.vkohendrickx.be/

Taal: Nederlands
Land: België
Inhoud: Website van het centrum van prof. Hendrickx. Er zijn verwijzingen naar de verschillende activiteiten (
opleidingen, testing en begeleiding, pleitbezorging, contacten tussen Hendrickx therapeuten). Jammer genoeg is de inhoudelijke uitwerking van de website niet zo diepgaand, wat sommigen ervan kan weerhouden de therapie serieus te nemen.
Via deze pagina van deze site kan je adressen van serieuze Hendrickx therapeuten in jouw buurt opvragen.

Er bestaat ook een tijdschrift van de Vereniging voor Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx. (50 euro/werkjaar)

Secretariaat: Kam 53, 1780 Wemmel
tel 02/460 81 45 - 011/68 12 15 (kantooruren) - 0475/46 64 89

e-mail adressen van de vereniging:

  • FJP Hendrickx: f.hendrickx@skynet.be
  • voorzitter René Vanweert: renevanweert@hotmail.com
  • secretaris: Philippe Rosier: phiro@skynet.be
  • verantwoordelijke uitgever jeroenhendrickx@skynet.be

 

Interessant artikel over sensomotorische integratie en hb

Verwijzing naar het belang van sensomotorische integratie in een artikel over hoogbegaafde onderpresteerders op: www.tourette.be/ts/hoogbegaafdheid2.shtml

 

Inleiding:

Hendrickx gaat er van uit dat de lichamelijke (on)evenwichten een grote rol spelen in het functioneren van een kind op school (en elders). Ze spelen mee in het ontstaan van faalangst, onderpresteren, en hebben effect op het voorkomen van leerproblemen. Ze kunnen ook een grote rol spelen in de manier waarop een kind zich gedraagt als het geconfronteerd wordt met tegenvallers.

Een goede senso-motorische integratie kan veel problemen oplossen of voorkomen. Het kind heeft meer evenwicht, het voelt zich niet langer "verraden" door zijn/haar lichaam, en verwerft meer zelfvertrouwen.
Bij de meeste kinderen is de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft vanzelfsprekend. Bij een aantal kinderen is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Dat levert soms problemen op, bij allerlei situaties waarin geautomatiseerd moet worden. Bij rekenen, schrijven, lezen maar ook bij traplopen, aankleden, tandenpoetsen, fietsen enz.
Dan lijkt een kind zo slim te zijn en er komt maar niets uit. Verbaal heel sterk, maar o, zo'n kluns en dan zo slordig en ongeconcentreerd enz. 

Hoe helpt sensomotorische integratietherapie hierbij? De beide hersenhelften leren samenwerken, het kind leert tot bepaalde hoogte om te automatiseren, daardoor gaat het tempo omhoog en worden de prestaties beter. Dat geeft succeservaringen waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt en risico durft te gaan nemen.

Laat ons voorlopig de getuigenissen even voor zich spreken...een inhoudelijk artikel is in de maak.

 

Enkele ervaringen:

"Ons kind heeft een onevenwicht links/rechts, wat hem parten speelt bij schrijven (verder is zijn motoriek zeer goed). Hij heeft ook een aantal spanningen die veroorzaakt zijn door zijn specifieke situatie van asychrone ontwikkeling. De Hendrickx therapie, die hij tweemaal per week een half uur volgt, brengt rust, geeft hem een beter evenwicht, en geeft hem het gevoel zijn lichaam beter te beheersen. Hij schrijft intussen ook al een stuk beter, en we zijn nog niet eens een maand bezig."

"Ik wil wel waarschuwen voor de mensen die niet "echt" Hendrickx therapeut zijn maar wel eens een cursusje hebben gevolgd rond de Hendrickx methode. Wij hebben zo iemand gehad ooit, en vonden die Hendrickx methode toen maar niks. Ons kind vond het ook niet echt prettig toen. Kijk dus goed uit, blijf er enkele keren bij, om te zien of je niet voor een flauw afkooksel hebt gekozen."

"Ons kind is getest bij een Hendrickx therapeut. daar waar het CLB niet verder kwam dan "algemeen zwak, zeker niet voor of zo" na een IQ test (dat terwijl onze zoon begint te lezen en rekenen, hij is 4). Hij blijkt vooral een probleem te hebben wat betreft zijn lichaamsbeeld, wat heel logisch te verklaren is door het feit dat onze zoon bepaalde fasen in zijn ontwikkeling met sprongen heeft gemaakt. Zo heeft het feit dat hij nauwelijks heeft gekropen een negatief effect gehad op zijn eigen lichaamsbeeld. Opvallend was ook de uitspraak van deze therapeut over onze zoon zijn intelligentie (waar ik vooraf niets van had gezegd): hij raadde ons aan hem eens voor zijn IQ te laten testen. Wat verklaart dan zijn lage score op de IQ test? Blijkbaar het feit dat met zijn eigenheid geen rekening is gehouden..."

"Onze zoon (8) heeft enkele jaren Hendrickx achter de rug als kleuter. Hij is extreem linksgericht, rechtsdenkend dus. Hij heeft er veel aan gehad, maar het werd hem wel wat veel, zo tweemaal per week. Wij denken dat hij er nu best nog eens een vervolg aan zou breien, hij is nogal houterig nog steeds, maar er zijn andere prioriteiten momenteel..."

"Onze zoon (10) volgt met periodes Hendrickx. Momenteel heeft hij er weer behoefte aan, en de therapeute heeft plaats voor hem gemaakt. Wij zien nu dat een nieuw "groot onderhoud" zoals wij dat noemen, zeer snel effect heeft. Daar waar we in de eerste reeks behandelingen wel even moesten wachten op effecten, zien we dat hij zelf nu heel snel de draad weer oppikt en hij zijn evenwicht sneller herstelt dan vroeger. Een grote oef!"

"Wij zijn al lang bekend met Hendrickx therapie, het heeft voor onze zoon steeds weer een goed effect. Door omstandiogheden (verhuis, therapeut had geen plaats,...) zijn we al tweemaal moeten wisselen van kinesist. We kijken wel altijd goed uit of het om iemand gaat die echt kwaliteit geeft, en of het wel klikt met onze zoon.

"Onze zoon (5) stond cognitief erg voor op zijn leeftijdsgenoten, maar had een zeer zwakke motoriek (P10: als je alle kinderen van zijn leeftijd van minste naar beste op een rij zet, zat hij op 100 bij de 10 minste). Na een jaar intensief Hendrickx therapie, zit hij op P90. Hij heeft meer zelfvertrouwen, vertrouwt zijn lichaam beter, is vrolijk en gaat op school de uitdagingen gezwind aan. Wij hebben ons vrolijke kind van voor de kleuterschool terug."

"Veel mensen denken dat een kind dat kan voetballen, basketten en tennissen geen kiné nodig kan hebben. Wel, dat is fout gedacht. Hendrickx therapie gaat niet zozeer om goed kunnen sporten of een felle speelvogel zijn op de speelplaats, want dat kan ons kind wel. Het gaat om beheersing van je lichaam, om evenwicht, om kennen en aanvoelen van je eigen lichaam, om leren hoe ervoor te zorgen dat je lichaam je niet steeds lijkt te bedriegen"

 

Uitgangspunten van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

1. Overbelasting zorgt voor onevenwichten

Hendrickx gaat uit van een systeembenadering van de mens: alles hangt samen, geest, lichaam, alle subsystemen van ons lijf en wezen hebben met elkaar te maken. Komen er daarin onevenwichten, dan loopt het mis, vaak op meerdere vlakken gewoon omdat alles samenhangt.

tekst in de maak...

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be