Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Titeldeel
Algemeen links
Amerikaanse sites
Asynchrone ontwikkeling
Australische sites
Belgische sites
Canada
CBO
Dabrowski
Definitie HB
Doorkliksites
Duitstalig
Europees
Franstalige sites
Filosoferen met kinderen
Groepen en fora over HB
Groot Brittanië
Hendrickx methode
Hypergevoeligheid
Kinderpagina's
Jongeren
Leerproblemen
Leren Leren
Lijsten kenmerken HB
Literatuur
Mindmappen
Nederland
Neuronauten
Onderpresteren
Onderwijs
Opvoeding en begeleiding
Ouders
Pers
Pesten
Politiek
School-visies
School-materialen
School-nascholing
School-Vlaamse voorbeelden
School-voorbeelden uit het buitenland
Scholen "met" HB
Sites kids HB
Sociaal-Emotioneel
Talent
Testen
Thuisonderwijs
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Verenigingen
Versnellen
V-P kloven
VSL en beelddenken
Waarheen vandaag?
Winkelen
...
...
Links
Grafische schema's en mindmappen

Informatie over grafische schema's en mindmappen:

 

Een korte introductie over het gebruik van visuele schema's:
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html

 

En dan deze, mét links naar shareware brainmapping programma's: lerenleren

 

Engelstalige definitie, op de BUZAN site:
http://www.mind-map.com/EN/mindmaps/definition.html


Hoe mindmappen, in een notedop (Engelstalig): 12 stappen en 10 wetten
http://www.mind-map.com/EN/mindmaps/how_to.html

 

Een mooi voorbeeld, Latijnse studeren met een mindmap schema:
http://www.bimsem.com/latijnict/mindmap_werkwoorden/map.htm


Cursusje mindmanagen: www.bvenet.nl/~mindman/cursus/index.html

 

www.buzan.org: Site van Tony Buzan.
Tony Buzan ontwikkelde een techniek van werken met grafische voorstellingen, die hij registreerde onder de naam mindmapping. Anderen mogen wel grafische schema's gebruiken, maar Tony Buzan laat enkel mensen die bij hem de opleidingen volgden, toe onder de naam "mindmapping" de techniek verder te leren.

Uiteraard is het werken met grafische schema's op zich niet gecertifieerd, het gaat hem enkel over de specifieke techniek zoals Tony Buzan het beschreef in zijn boeken.

 

Organisaties:

 

Best vzw: Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren: http://www.bestvzw.be/home.htm
Deze organisatie kan voor uw school of vereniging een interessante cursus verzorgen!
Ze geeft ook een aantal interessante publicaties uit.

 

Enkele boeken over mindmappen:

 

Tony Buzan, The MindMap book, Milennium edition, BBC Books, 2000, ISBN 0563537329

Tony Buzan, Gebruik je verstand, De Kern, Baarn, 1995, 90325030


Lernaut, Bernard en Inge Provost, Leuker leren (een boek geschreven in mindmanager en dan uitgevoerd naar een tekstverwerker, erg leuk gedaan trouwens), Uitg. De Boeck, 2000

Jan Willem Van den Brandhof, Gebruik je hersens, Ruitenberg Boek, 2001, ISBN 90-55133396

Jan-Willem van den Brandhof, Leer als een speer, ISBN 90-808519-1-4

Hebbes! Verstand van leren en leren van je verstand, Die Keure

 

Software om te mindmappen:

 

Mindmanager: Hét pakket voor professioneel gebruik, maar ook voor leerlingen en studenten. Voorziet zowat alles, werkt soepel, laat je zeer uitgebreide mogelijkheden voor uitvoer in allerlei formaten. (Enkel PC, geen Mac versie): http://www.mindjet.com/eu/

 

eMindMaps: (freeware!): kan je gratis downloaden van de site van Het Leerhof:
http://www.leerhof.be/start.htm (kijk bij de links).
Taal: Nederlands

 

Inspiration: http://www.inspiration.com/home.cfm

Kijk vooral eens naar "Kidspiration" (doelgroep: 6-12 j), een pakketje voor kinderen. Je kan een proefversie downloaden die 30 dagen werkt op deze site.
Taal: Engels. De Engelstalige commando's zijn niet moeilijk aan te leren.

 

MindMan Personal: (freeware): download het (enkel pc)

 

Mindmapper: http://mindmapper.terhoeve.com/

Taal: Nederlands (Engels, Duits). Te betalen, proefversie beschikbaar (30 d).

Enkele interessante websites:

De site van Buzan zelf: http://www.mind-map.com/EN/index.html
De site van Mindjet, van Mindmanager: http://www.mindjet.com/eu/
Brainstudio: http://www.brainstudio.nl/


En tenslotte een korte inhoudelijke tekst (met dank aan Mieke Van Kerkhove)

Wat is een mindmap?
 
Een mindmap is een methode om gegevens op een gestructureerde manier te noteren. Een notitiemethode  dus.
Een mindmap helpt om informatie te structureren.
Verwijzing naar de werking van ons geheugen: informatie wordt maar opgeslagen indien ze gestructureerd wordt. Losse gegevens verdwijnen in de 'chaos' van onze geest) In ons langetermijn geheugen is alles geordend. Nieuwe informatie vindt beter zijn weg naar dat lange termijn geheugen indien het gestructureerd is.
 
Hoe ziet een mindmap eruit?

 Een voorbeeldje:

De vorm: 

Een mindmap heeft geen vaste vorm. Dat is ook het leuke eraan. Je maakt ze zoals je zelf wil. Elke mindmap ziet er anders uit, ieder heeft zijn eigen stijl.

Er zijn wel een aantal vuistregels:
 

 • Een mindmap heeft een centrum . Dat centrum plaats je in het midden van je blad.
  Dat centrum kan bijvoorbeeld zijn: het onderwerp van een bespreking, het thema van een project, de titel van een boek, een onderwerp dat je wil verwerken, het onderwerp van een plan (bijvoorbeeld: je plant een reis, een voordracht, enz..)
 • Vanuit dat centrum waaieren takjes naar buiten. Elke tak staat voor een gedachte, een idee, een onderdeel.
  Verwijzing naar het geheugen: je geest werkt niet rechtlijnig, maar radiaal: één gedachte roept duizenden andere gedachten op, ..
  Blijf horizontaal of schuin naar boven of beneden noteren. Leg je blad dwars (landscape) o.a. omdat je zo meer plaats hebt.
  Een mindmap maak je zonder je blad te draaien en bekijk je zonder achteraf je hoofd te draaien.
 • Op die takjes plaats je een woord . Deze woorden zijn sleutelwoorden. Lidwoorden e.d. hebben geen enkele betekenis. Deze woorden kunnen vervangen worden door een tekeningetje, een symbool, enz. Deze woorden zijn kernwoorden. De woorden hebben associatieve kracht. Woorden schrijf je in druk- of scriptletters (voor de duidelijkheid..) Deze kernwoorden kunnen weer nieuwe woorden oproepen. Dit houdt in dat uit deze tak, weer nieuwe takken kunnen vertrekken.
  Uit onderzoek blijkt dat 90% van de geschreven notities die we maken overbodig zijn.
 • Je gebruikt  kleuren : deze kleuren ondersteunen o.a. de structuur. Gedachten die samen horen plaats je in dezelfde kleur.Als je de betekenis kent van kleuren (er zijn diverse indelingen mogelijk) kun je ook de kleuren laten 'spreken' : rood=sociaal, geel=vernieuwing, groen=rust, enz...al naargelang de betekenis van de kleur.
 • Verbanden  tussen twee of meerdere woorden kun je aanduiden met een pijltje.
 • Je kan de structuur nog sterker laten spreken door bijvoorbeeld de belangrijkste gedachte, de belangrijkste takkenboom te omcirkelen (een wolkje er rond?) , of je verschillende takken te omgeven door een kleur...
 • Je kan extra structuur aanbrengen door sommige woorden wel en andere niet te markeren met een kleur.
   
   
  Een mindmap zorgt dus voor structuur, verbanden, overzicht.
  Een mindmap volgt het natuurlijk denken: flitsend, snel, is nooit af, radiaal
  Een mindmap is leuker om te maken: je kleurt, tekent, noteert met weinig woorden.

enkele tips:

 • gebruik tijdens het mindmappen slechts sleutelwoorden , ga actief op zoek naar de woord dat het beste het idee beschrijft, dat woord dat voor jou een associatie maakt met kennis die je al verworven hebt
   
  Dit is een 'leerproces': het zoeken en vinden van woorden is iets wat je opbouwt, de één is daar beter in dan de ander, onderschat echter het proces niet: naarmate je steeds weer op zoek gaat naar kernideeën of kernwoorden verruim je je woordenschat, en leer je die vaardigheid ook aa.) Wees niet gefrustreerd als je in het begin meer woorden nodig hebt, meer tijd nodig hebt om de juiste woorden te vinden. Dit is een trainingsproces, je bouwt dit op door het te doen.
   
  Leer bijvoorbeeld de kernwoorden zoeken in een tekst. Het zijn die woorden die op de takken van een mindmap komen te staan...
  Het zoeken van kernwoorden en kerngedachten in teksten is een vaardigheid die je je hele leven nodig hebt omdat er steeds meer informatie op ons af komt die we moeten filteren tot de essentie....
 • gebruik waar mogelijk ook beeld : tekeningen kunnen woorden vervangen, symbolen kunnen een idee/woord versterken
  Beelden blijven beter opgeslagen in het geheugen dan woorden. 
 • begin in het midden , maak van dat midden een sterk beeld.
   
  Zo kan bijvoorbeeld het midden van het mindmap over 'olifanten' kan een tekening zijn van een olifant. Uit zijn slurf kan je de tak laten komen waarvoor die slurf dient (eten, tasten, drinken, douchen, vechten, enz....) uit zijn poten komt een tak met info over zijn poten (loopt op zijn tenen, heeft luchtkussentjes, zijn heel groot, enz.)
   
 • gebruik voldoende nieuwe takken  , laat takken niet eindeloos uitwaaieren
   
  Je kan achteraf steeds verbanden met andere takken aanduiden
   
   
 • schrijf de woorden net boven de lijn van de tak en maak de tak niet langer dan het woord zelf
   
 • gebruik drukletters , dit zorgt ervoor dat de mindmaps gemakkelijker te lezen en te verwerken en te herhalen zijn
   
 • gebruik kleuren om te accentueren en onderdelen af te bakenen
   
 • alles wat opvalt  in een mindmap blijft langer 'hangen' in het geheugen
   
 • gebruik pijltjes, icoontjes, symbooltjes  en andere visuele hulpmiddeltjes om verbanden tussen onderdelen aan te duiden
   
 • gebruik je hele blad , blijf niet bij één takje hangen
   
 • als je een mindmap maakt ontspan je en laat ideeën komen . Achteraf kan je nog altijd de mindmap herwerken of bewerken zo je dat nodig vindt
 • als je in het begin plaats te kort komt, herbegin dan niet opnieuw maar plak extra plaats  aan je blad,
   
  ervaring leert dat je naarmate je meer mindmapt steeds minder en minder plaats nodig hebt enerzijds, en anderzijds 'plaats' ook beter kan inschatten
   
 • hoe creatiever  je bent, hoe plezieriger het mindmappen wordt. Houd je dus niet angstvallig vast aan 'regeltjes' , zoek naar een eigen stijl, doe waar je zin in hebt. Hoe creatiever je hiermee omgaat hoe meer rendement je haalt uit het mindmappen

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be