Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Hoogbegaafd
Algemeen links
Amerikaanse sites
Asynchrone ontwikkeling
Australische sites
Belgische sites
Canada
CBO
Dabrowski
Definitie HB
Doorkliksites
Duitstalig
Europees
Franstalige sites
Filosoferen met kinderen
Groepen en fora over HB
Groot Brittanië
Hendrickx methode
Hypergevoeligheid
Kinderpagina's
Jongeren
Leerproblemen
Leren Leren
Lijsten kenmerken HB
Literatuur
Mindmappen
Nederland
Neuronauten
Onderpresteren
Onderwijs
Opvoeding en begeleiding
Ouders
Pers
Pesten
Politiek
School-visies
School-materialen
School-nascholing
School-Vlaamse voorbeelden
School-voorbeelden uit het buitenland
Scholen "met" HB
Sites kids HB
Sociaal-Emotioneel
Talent
Testen
Thuisonderwijs
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Verenigingen
Versnellen
V-P kloven
VSL en beelddenken
Waarheen vandaag?
Winkelen
...
...
Links
Thuisonderwijs
Deze pagina heeft nog wat aanpassingen nodig... toch even al enkele links.

yahoo groep rond thuisonderwijs (basis): TO-BN

 • TO-BN: thuisonderwijs België en Nederland : niveau: basisschool (was vroeger: stapvooruitbasis)
  Van hun site: "Deze mailinggroep is er voor ouders en kinderen van het basisonderwijs die geïnteresseerd zijn in huisonderwijs.
  De bedoeling is elkaar te helpen door zoveel mogelijk informatie, ideeën en suggesties te verzamelen, elkaar raad te geven, te stimuleren en te motiveren, contacten te leggen en meetings, work-shops en dergelijke te organiseren.
  Wij hopen op een actieve en leerrijke deelname van onze leden.
  Graag verwachten we respect voor elkaar gezien de diversiteit in aanpak, levensbeschouwing, motivatie en ideologie binnen de vele huisonderwijsgezinnen."

forum rond thuisonderwijs (basis en secundair): stapvooruit

 • stapvooruit: niveau: basis en secundair (was vroeger: stapvooruitbasie en stapvooruit, beide yahoo groepen)
  Van de site owner:"Dit forum is er voor ouders en kinderen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs die geïnteresseerd zijn in thuisonderwijs.
  De bedoeling is elkaar te helpen door zoveel mogelijk informatie, ideeën en suggesties te verzamelen, elkaar raad te geven, te stimuleren en te motiveren, contacten te leggen en meetings, work-shops en dergelijke te organiseren. Tevens vind je op dit forum meer dan 500 links naar sites en files die je kunnen helpen bij het geven van thuisonderwijs."
Een wiki bijdrage: http://wiki.ehow.com/Homeschool-Your-Children
Hét Amerikaanse basisboek: www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0910707480/102-9245071-3349760

Even gegoogle't voor jou: groups.yahoo.com/search?query=thuisonderwijs

Bis: www.bis.vlaanderen.be/

Een artikel waarin de voordelen van thuisonderwijs op een rijtje worden gezet: www.giftedbooks.com/aart_rivero.html

Website van Nederlandse mensen die voor thuisonderwijs kiezen: www.levenderwijs.nl/

Over "deschooling", het proces waarin kinderen die uit het onderwijs komen wennen aan thuisonderwijs: sandradodd.com/pattiedeschooling

Zonderschool, een groepje Vlaamse ouders die thuisonderwijs kozen (net noodzakelijk met HB kinderen): groups.msn.com/zonderschool/_whatsnew.msnw

Nederlands onderzoek over de effectiviteit van thuisonderwijs: www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/effectiviteit.pdf
site home educator: homeeducator.com/FamilyTimes/
Wereldschool levert materiaal (ook in binnenland): www.wereldschool.nl/

Voor wie iets over de "rechten en plichten" wil weten...

Over de leerplicht (niet te verwarren met schoolplicht):

www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/
www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplicht/huisonderwijs/default.htm

De start: je melding aan het ministerie: www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplicht/huisonderwijs/melding.htm

En over eindtermen: www.ond.vlaanderen.be/dvo/

Over de examencommissie vind je hier wat info: www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/examencommissie/basis.htm

Over de leerplannen: www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/leerplannen/default.htm

Over op welke scholen je kind examens kan afleggen voor de middenjury: www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/rechtplicht/vaarwel/03.htm

Nog wat buitenlandse info:
Een boel Engelstalige info over thuisonderwijs: homeschooling.gomilpitas.com/weblinks/gifted.htm

Nederland heeft een heus thuisonderwijs-net: www.thuisonderwijs.net/
... en een startpagina rond thuisonderwijs:
http://thuisonderwijs.ikwilhet.nu/
... en deze pagina: www.thuisonderwijs.com (noot: in Nederland geldt er naast leerplicht ook schoolplicht en dat levert dus wat ander info op)

Thuisonderwijs vanuit christelijk perspectief: www.thuisonderwijs.net

Een leuke site voor wie aan thuisonderwijs doet: www.webmama.tk/thuisonderwijs/main.html

Initiatief in opbouw (december 2004): thuisonderwijs voor 12-18 jarigen via een Synaps project: www.synapsonline.org/helicon/

Algemene site (Engelstalig): www.homeschooling.about.com
Bevat ook een indicatie wat wanneer wat gemiddeld aanbod komt (handig voor opstellen jaarplanning)

http://chfweb.net/ Amerikaans (ook interessant voor niet-christenen)
zeer uitgebreide FAQ over de praktische organisatie

Eenn blog over thuisonderwijs: http://guiltfreehomeschooling.blogspot.com/2004/05/socialization-myth-part-2.html


Materialen:

MAIL JIJ JE ERVARINGEN DOOR???
Op deze pagina komt er binnenkort een inhoudelijk artikel over thuisonderwijs uitgewerkt door enkele ouders die voor thuisonderwijs kozen.

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be