Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Home
Home
Wie en Waarom
Nieuw op de site
Contact
Uw mening over de site
Links
Wegwijs op de site
Zoekpagina
Verantwoordelijkheid
 
 
 
 
 
Wie en Waarom
Deze site is gemaakt door ouders van hoogbegaafde kinderen.

De eerste reden waarom we deze website maakten is andere ouders helpen door de bomen het bos te zien. Wij hebben zelf een hele zoektocht moeten ondernemen om informatie bijeen te sprokkelen, toen ons kind hoogbegaafd bleek te zijn. We willen wat we intussen hebben geleerd delen met andere ouders, zodat zij op hun beurt hun kinderen beter kunnen helpen. Tenslotte zijn het de ouders die een centrale rol hebben te spelen bij de begeleiding van een hoogbegaafd kind.

We hopen dat deze website ook zal bezocht worden door mensen die beroepshalve met "onze" hoogbegaafde kinderen in contact komen.
Wij denken dat het voor onze kinderen een heel verschil zou geven indien meer mensen op de hoogte zouden zijn van wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben. Het is belangrijk dat leerkrachten, CLB medewerkers, artsen, psychologen, en andere volwassenen die een belangrijke plaats innemen in het leven van hoogbegaafde kinderen, de mogelijkheden en boeiende kanten van deze kinderen leren kennen. En minstens even belangrijk is dat er een zeker begrip groeit voor de moeilijkheden die hoogbegaafde kinderen wel eens door hun "anders" zijn ondervinden. Hoogbegaafde kinderen zijn niet gemiddeld, en daarom moeten ze op een andere manier begeleid worden dan doorsnee kinderen om zich ten volle te kunnen ontplooien.

Tenslotte richt deze website zich ook tot u, toevallige passant. Misschien wilt u ook wel meer weten over hoogbegaafdheid. Zodat u, wanneer er in uw omgeving een kind hoogbegaafd blijkt te zijn, alvast weet waarover het gaat. U bent welkom! Als deze site kan bijdragen tot een meer realistisch beeld van wat hoogbegaafd zijn vandaag in onze maatschappij voor onze kinderen betekent, dan vinden wij dat op zich al een heel mooi resultaat.

Onze invalshoek is die van ouders, niet die van de professionals. We hopen met deze site alvast bij te dragen tot een beter begrip en een gepaste begeleiding van hoogbegaafde kinderen, zowel thuis, in hun sociaal leven, als op school, zodat zij tot evenwichtige volwassenen kunnen opgroeien.

We hopen van u een reactie te krijgen!


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be