Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Versnellen
Inleiding tot versnellen
Concept
Anderen zeggen...
Een jaar versnellen
Courante vragen
Vervroegd naar de lagere school
Versneld...En nu?
Hulpmiddelen bij de beslissing tot versnellen
Intussen in het parlement
Tweemaal versneld
...
Links
Een jaar versnellen?

De beslissing tot versnellen: je begint met meer vragen dan antwoorden, zoals iedereen.
Veel is al gezegd en geschreven over de voor- en nadelen van versnelling (waarmee we in dit specifieke geval 'overslaan van een gans jaar' bedoelen). In de links pagina's vind je een aantal zaken die je kan nalezen over versnellen op het web: versnellen links.

Maar stel, je hebt je goed geïnformeerd. Je kind heeft een grote schoolse voorsprong (bv. eenvoudig vast te stellen d.m.v. het leerlingvolgsysteem op de school) op zijn klasgenoten. Je voorziet een schooljaar vol verveling. Je denkt dat versnelling een uitweg zou kunnen bieden. Maar de ongerustheid blijft. Iedereen heeft zijn mening, en allerlei opmerkingen brengen je weer aan het twijfelen. Hoe neem je als ouder die beslissing in die wervelstorm van tegenstrijdige raadgevingen en emoties?

Wees jezelf bewust van de waarde van je eigen oordeel.
Eerst en vooral: jij kent je kind het beste, niet een leerkracht, niet een psycholoog, en zeker niet die vreemde op een mailing lijst of website! Waarmee we zeker niet willen zeggen dat die mensen geen nuttige informatie kunnen geven! Integendeel! Maar als je 'voelt' dat wat die anderen zeggen helemaal niet overeenstemt met je eigen idee over je kind, en je slaagt er niet in om te achterhalen hoe dat komt, dan zit je als ouder vaak heel goed door je eigen intuïtie te volgen.

Is niets doen een optie?
Het helpt om altijd om voor ogen te houden dat niet versnellen een even zware beslissing is als wel versnellen. Moest dat niet zo zijn, dan zou je immers helemaal niet moeten nadenken, en zou je waarschijnlijk deze tekst niet aan het lezen zijn!
Vermits je deze tekst aan het lezen bent, is er waarschijnlijk een probleem. En dat probleem gaat zeker niet verdwijnen door niets te doen! Als je dus na het afwegen van pro en contra uiteindelijk beslist om toch maar niet te versnellen dan moet er wel een goed alternatief (bv. in de vorm van verbreding en differentiatie) zijn.
Als je beslist om wel te versnellen moet je dat trouwens ook doen, zoniet loop je het gevaar om binnen de kortste keren opnieuw te moeten 'nadenken' over een 'probleem'...
Mogelijke gevolgen van niets ondernemen (de "we zien wel" houding) zijn onderpresteren, school verlaten, emotionele en fysieke achteruitgang, depressie en gedragsproblemen.

Versnellen is nu een oplossing, maar later dan?
Je stelt je misschien vragen over hoe één en ander zal verlopen in de puberteit, als je niet-puberend kind tussen wel-puberende klasgenootjes zit. Als je kind nu zijn interesse in school compleet verliest, als het nu niet uitgedaagd wordt, welke gaan dan de problemen in de puberteit zijn?
Je voorziet zonder twijfel allerlei problemen, grotere en kleinere, die veroorzaakt worden door een versnelling. Hoeveel groter of kleiner zijn de problemen die je voorziet als er geen versnelling zou gebeuren?
Samengevat kun je dus stellen dat er veel negatieve gevolgen zijn aan het niet versnellen, en dat je die minstens even zwaar moet laten doorwegen als eender welk ander aspect.

Het sociaal emotioneel argument.
Ongetwijfeld zullen er mensen opduiken die beweren dat je kind er sociaal en/of emotioneel niet klaar voor is.
Tracht uit te vissen waarop zij zich baseren.

Weeg zorgvuldig voor en tegens af
Op de links pagina versnellen links verwijzen we naar een aantal websites. Deze sites en de talloze boeken en artikels over het onderwerp geven je een berg informatie -veel ervan gebaseerd op jarenlang onderzoek- die de positieve sociale, emotionele en academische gevolgen van een versnelling bejubelen.

Maar het is en blijft jouw kind, dus als versnellen niet de goede beslissing is voor jouw geval, dan baat al dat wetenschappelijk onderzoek niet!

Misschien is het een goed idee om, zoals bij elke zware beslissing, eens een lijstje te maken van alle plus- en minpunten die je kunt verzinnen, zowel de serieuze als de onnozele. En dan begin je te snoeien en te schaven tot enkel overblijft wat je werkelijk essentieel acht.

Betrek je kind eventueel ook in de beslissing, maar zorg ervoor dat het duidelijk is dat dit een volwassen beslissing is: terwijl je wel rekening houdt met zijn gevoelens en opmerkingen, moet het duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid voor de finale beslissing niet op zijn schouders rust!

En wat als het achteraf niet goed loopt? Hoe zekerheden en een vangnet inbouwen?
Sommige mensen maken zich ook zorgen over wat ze moeten doen als 'het' achteraf niet de juiste beslissing zou blijken te zijn.
Veel HB-specialisten geven daarom de raad om simpelweg elke versnelling als een voorlopige versnelling te beschouwen, en om dit duidelijk te maken aan alle betrokkenen (school, kind, omgeving). Men zoekt nl. naar een oplossing voor bestaande problemen. Als die oplossing uiteindelijk niet de juiste blijkt te zijn, dan is er nog geen man overboord. Een tweetal maanden is in de meeste gevallen voldoende om, na het initiële enthousiasme (gevolgd door de initiële problemen), te belanden in de "reële" toestand, zodat je een realistische inschatting kunt maken van de situatie.

Weet met wie je in zee gaat!
Tot slot kunnen we niet genoeg het belang van de 'ontvangende' leerkracht benadrukken. Als die leerkracht niet positief staat tegenover deze versnelling (of tegenover elke versnelling) dan rijzen er problemen. Zo'n leerkracht heeft dan immers de neiging om elk probleempje -en 'probleempjes' zijn er bij elke versnelling- uit te vergroten. Zo'n leerkracht concentreert zich dan op de negatieve aspecten van de versnelling, en verliest uit het oog welke problemen er waren (of zouden zijn ontstaan) als er niet versneld was.
Het typische voorbeeld is een kind dat in de 'vroege' jaren versneld wordt omwille van een grote cognitieve voorsprong. Vaak zit de motorische ontwikkeling (nodig om te kunnen schrijven) op leeftijdsniveau. Als de leerkracht dan voortdurend een 'zie je wel' houding aanneemt en op alle mogelijke manieren de boodschap "jullie hebben werkelijk problemen gezocht met die versnelling" uitstraalt, dan heb je een extra 'probleempje'. Zo'n leerkracht focust continu op de "achterstand" i.p.v. de gebieden waarin er een voorsprong is te stimuleren, en oplossingen te zoeken om (tijdelijk) om te gaan met de gebieden waarin er een "achterstand" is, tot deze achterstand is ingelopen. Een kind kan daardoor vreselijk gedemotiveerd en gedeprimeerd geraken. De leerkracht lichamelijke opvoeding gaat (hopelijk!) toch ook niet verwachten dat het kind fysiek en motorisch dezelfde mogelijkheden heeft als de niet-versnelde klasgenootjes?

Verder lezen op het web: versnellen links

LK


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be