Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Versnellen
Inleiding tot versnellen
Concept
Anderen zeggen...
Een jaar versnellen
Courante vragen
Vervroegd naar de lagere school
Versneld...En nu?
Hulpmiddelen bij de beslissing tot versnellen
Intussen in het parlement
Tweemaal versneld
...
Links
Vervroegd naar de lagere school

Als je kind vervroegd instapt in de lagere school, is dat wellicht omdat

  • het reeds versneld was in eerste of tweede kleuterklas
  • je kiest voor een vervroegde intrede door het derde kleuterklasje over te slaan (al dan niet gedeeltelijk)

De aandachtspunten die gelden voor versnellen algemeen (zie "concept" en "een jaar versnellen"), gelden natuurlijk ook bij een versnelde instap in de lagere school.

Wat misschien extra hard speelt, is dat je kind vaak enkele zaken "meeneemt" van zijn/haar kleutergedrag:

  • minder zelfredzaam wat betreft basiszaken als orde, boekentas organiseren, persoonlijke hygiëne (toiletbezoek!), aan- en uitkleden- allemaal dingen die perfect normaal zijn voor een kleuter
  • grove motoriek: een kleuter heeft vaak nog een typische kleutermotoriek, beheerst zijn/haar bewegingen minder dan een lagere schoolkind
  • fijne motoriek (en dan vooral schrijfmotoriek): er dient rekening gehouden worden met de mogelijkheid van onrijpheid voor het vloeiend schrift
  • sociaal: een kleuter is toch vaak nog meer op zichzelf gericht, en houdt nog niet echt veel rekening met de groep
  • beweeglijkheid: kleuters zitten niet zo lang stil, staan niet zo goed stil in de rij, zijn nog vrij impulsief
Belangrijk is dat iedereen die betrokken is bij een vervroegde instap, zich dit realiseert. Als ouders kan je gerust die vraag/voorwaarde stellen aan de school. Je verzekert je er best van dat bijvoorbeeld ook turnleerkracht en zwembegeleiders zich realiseren dat dit kind fysiek en qua ervaring 1 jaar of meer jonger is. En uiteraard wil je dat de klasleerkracht ook rekening houdt met dat jaar (in geval van sommige kinderen loopt dat op tot 2 jaar) leeftijdsverschil in de klas.
Een "verkeerd" voorbeeld maakte één van de ouders mee. De juf schreef in haar verslag (als argument voor het "moeilijk functioneren" van een kind in de klas):

"Wat aandacht in de klas en taakspan betreft, gedraagt hij zich met 1 jaar achterstand op zijn leeftijdsgenootjes. Hetzelfde geldt voor zijn beweeglijkheid in de klas: hij kan zich nog niet beheersen zoals zijn leeftijdsgenootjes. Wat leerstof betreft, presteert hij goed (rekenen) tot voldoende (lezen, schrijven) volgens het LVS"

Het ging om een kind van 5, tussen kinderen van 6 en 7 jaar, in het eerste leerjaar. De juf ging al een hele tijd dat jaar compleet voorbij aan het feit dat dit kind 1 tot 2 jaar jonger was dan zijn klasgenootjes, en wilde het kind qua gedrag, via sociaal straffen vooral, brengen tot "aangepast" gedrag. Dit had als effect dat het kind een erg laag zelfbeeld begon te krijgen ("Ik ben een nietsnut, doe nooit iets goed, ik kan gewoon niet braaf zijn, laat mij maar doodgaan want ik ben een loser,...")
(nb voor goed begrip: wat de juf eigenlijk bedoelde met "leeftijdsgenootjes, waren die klasgenootjes, die 1 tot 2 jaar ouder waren dan het kind in kwestie).

Laat ons eens proberen te herschrijven wat de juf eigenlijk beter (en naar waarheid) had gezegd:

"Wat leerstof betreft, staat dit kind een jaar tot 2 jaar voor op zijn leeftijd, want hoewel hij een jaar tot 2 jaar jonger is dan zijn klasgenootjes, presteert hij goed (rekenen) tot voldoende (lezen, schrijven) op het LVS van het eerste leerjaar. Wat beweeglijkheid in de klas, taakspan en zelfbeheersing betreft, gedraagt dit kind zich volgens zijn leeftijd, dus 1 à 2 jaar jonger dan zijn klasgenootjes. Wij moeten hiermee rekening houden in de klas, dit blijft een aandachtspunt."

 

Dit voorbeeld toont het belang aan van leerkrachten die zich bewust blijven, zeker bij de kleinere versnelde kinderen, van de fysieke leeftijd (en bijbehorende minder lange ervaring) van een kleuter die versneld in het basisonderwijs instapt. Intellectueel kan een kleuter effectief klaar zijn voor de lagere school, maar er zijn vaak andere aspecten (beweeglijkheid, motoriek, sociale zaken) die moeten meegenomen worden als aandachtspunt (en niet als iets waar een kind voor gestraft dient te worden: uiteindelijkgaat dit om zaken die perfect normaal zijn voor de leeftijd van dat kind). Dit soort verschillen zullen zich bij het ouder worden wellicht wat uitvlakken, maar 1 à 2 jaar verschil, is voor een kleuter van 5 jaar, toch meer dan 1/3 van zijn/haar leven. Dit mag je niet zomaar negeren.
LK, YW

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be